تصاویر زیباسازی نایت اسکین

فرم مربوط به برگزاری نماز جمعه بندرکلاهی

 

 

خطبه جمعه بندرکلاهی                                   مورخه:95/01/13

نام خطیب: شیخ قاسم ملاحی کلاهی

تعداد تقریبی نمازگزاران:  1500 نفر

 

اهم  مطالب مطروحه در خطبه

 

موضوع خطبه: غیبت و آثار بد آن در جامع و پرهیز از آن

چکیده های خطبه:   

1- در اوایل خطبه نمازگزاران را به تفوای الهی دعوت نمودند

2- ایشان با بیان اینکه خداوند متعال می فرماید و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یا کل لحم اخیه میتا فکرهتموه}برخی از شما از برخی دیگر غیبت نکنند ایا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده ی خود رابخورد به یقین همه شما ازمرده خواری بدتان می اید و از ان بیزارید غیبت نیز چنین است و از ان بپرهیزید و از خدا بترسید  بی گمان خداوند بس توبه پزیر و مهربان است ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این ایه  می گوید خداوند برای انکه به شدت و با تاکید فراوان از غیبت منع نماید غیبت کردن را به خوردن گوشت انسان مرده تشبیه کرده است چنانکه می فرماید ایحب احد کم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه ایا هیچ یک از شما دوست دارد که برادر خود را بخورد به یقین همه ی شما از مرده خورای بیزارید گویا می گوید همانطور که از خوردن مردار بیزارید و از ان دوری می کنید از غیبت نیز ببیزار و بدور باشید که به مراتب بدتر از مرده خواری است و عذاب و عقوبت سختی در پی دارد. همچنین رسول خدا در حدیثی فرمود الغیبه ان یذکر الرجل بما فیه من خلفه غیبت یعنی اینکه ویزگی ها ی فردی پشت سر او گفته شود همچنین ابو هریره می گوید رسول خدا فرمود {اتدرون ما الغیبه قالو الله و رسو له اعلم قال ذکرک اخاک بما یکره} یعنی ایا می دانید غیبت چیست انها عرض کردند خدا رسول  او اگاه ترند ان حضرت فرمود غیبت یعنی انکه در مورد برادرت چیزی بگو یی که او را نا خوشایند باشد و دوست نداشته باشد چنین سخنی در غیاب وی گفته شود ابو برزه اسلمی و برا بن عازب نیز روایت می کنند که رسول خدا فرموده است {یا معشر من امن بلسانه و لم یدخل الایما ن قلبه لا تغتابوا المسلمین و لا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبعع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته یفضحه ولو فی جوف  بیته} یعنی ای کسانی که با زبان اظهار ایمان نموده اید اما هنوز ایمان در قلبها یتان رسوخ نکرده است از غیبت کردن مسلمانان بپرهیزید و در پی عیوبشان برنیایید همانا انکه در پی عیوب مسلمانان براید هر ایینه خداوند در پی عیوب او بر خواهد امد و انکه خداوند در پی عیوبش بر اید بی تردید رسوایش خواهد نمود هر چند درون چهار دیواری خانه اش باشد در نتیجه غیبت یعنی باز گو کردن ویزگی هایی از افرادکه انان راضی نیستند ان ویزگی ها در غیاب انها باز گو شود.


  

فایل صوتی خطبه(دانلود)

فایل صوتی خطبه (پخش)

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : مسجد جامع بندرکلاهی |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13 منبع : |خطبه نماز جمعه بندر کلاهی مورخه95/01/13
برچسب ها : غیبت ,یعنی ,خداوند ,خطبه ,الله ,مرده ,غیبت یعنی ,الله عورته ,فایل صوتی ,تتبع الله ,نماز جمعه